เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญร่วมทดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 (เลื่อนวันสอบ เป็น 18 พ.ย.2561)

ขอเชิญร่วมทดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 (เลื่อนวันสอบ เป็น 18 พ.ย.2561)

ประกาศเลื่อนวันสอบ
เนื่องจากวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ตรงกับการสอบ ส.อ.ว.น. จึงขอเลือนเป็นวันที่
18 พฤศจิกายน 2561 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^